Prostriedky firmy KASE, s.r.o.

Firma disponuje viacerými modernými lesníckymi technológiami, ktoré spĺňajú súčasné prísne bezpečnostné i emisné normy. 


 
 

Okrem uvedených lesníckych strojov firma disponuje aj  veľkými dielňami vybavenými hydraulickými žeriavmi a zdvihákmi  určenými na servis nákladných, ale i osobných vozidiel. Taktiež poskytuje diagnostiku akéhokoľvek typu a druhu vozidiel.