Lesnícke služby

Službami v lesníctve sa zoberáme od roku 2005.

Naša firma pracuje pre viaceré inštitúcie. Jedná sa o združenia drobných vlastníkov lesa, veľkých súkromných vlastníkov, obecné, cirkevné či štátne lesy. Dôsledne dodržiavame technologické postupy spojené s  konceptom prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. 

Našou silnou stránkou je odborne vyškolený personál a technické vybavenie

Pre zabezpečenie požadovanej kvality pestovných, výchovných a obnovných zásahov pri obhospodarovaní lesa je absolútne nevyhnutný kvalifikovaný a spoľahlivý personál s dlhoročnou praxou. Preto kladieme v našej spoločnosti veľký dôraz na pravidelné preškolovania, kde sa pracovníci učia pracovať s tradičnými aj modernými metódami overenými v praxi.